Chinese(ZH)
Twitter Facebook Youtube Flickr Ept

Zasady

Drukuj
1.Rejestracja

Umowa między szkołą a studentem obowiązuje od momentu potwierdzenia zapisu na kurs.

2.Wiek

W kursach dla dorosłych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. W Programie Junior mogą partycypować osoby do 17 roku życia - zapisanie się na kurs wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

3.Potwierdzenie

Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Málaga ¡Sí! wyśle do studenta potwierdzenie z opisem wybranego kursu drogą mailową, pocztą lub faxem.

4.Program

Program zawiera wszystkie usługi zamówione przez uczestnika kursu, takie jak kurs, zakwaterowanie, transport z lotniska, itd.

5.Przedłata

Aby sfinalizować zapisanie się na kurs trzeba zapłacić depozyt w wysokości 90 EUR, który jest wliczony w cenę. Wszystkie koszty związane z przelewem ponosi student.

6.Zmiany

Wszystkie zmiany dokonane po rozpoczęciu kursu niosą ze sobą koszt w wysokości 120 EUR. Zmiany dokonane po zawarciu umowy, które mają na celu zmniejszenie liczby zajęć nie podlegają zwrotowi gotówki. Zmiany te wynoszą 120 EUR. Sudent nie ponosi dodatkowych opłat, jeśli chce przedłużyć kurs lub zwiększyć liczbę zajęć.Wszystkie zmiany związane z zakwaterowaniem dokonane po zameldowaniu wynoszą 130 EUR.

Przedłużenia

Od momentu rozpoczęcia kursu studenci mają prawo przedłużyć czas trwania kursu lub zakwaterowania. Żeby przedłużyć rezerwację, student powinien uprzedzić szkołę z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

7.Opłaty

Wszystkie opłaty (odliczając depozyt) muszą być dokonane w pierwszym dniu zajęć. Studenci, którzy zapisali się na kurs długoterminowy mogą zapłacić za zakwaterowanie w ciągu 4 tygodni.

8.Taryfy

Oficjalne ceny znajdują się na stronie internetowej szkoły www.malaga-si.es. Studenci, którzy zapisali się na kurs obejmujący rok bieżący i przyszły, wnoszą opłatę zgodną z nowym cennikiem, jak tylko zostanie opublikowany na stronie Málaga ¡Sí!. 

9.Kurs

Zajęcia mogą odbywać się rano lub po południu, w zależności od programu szkoły i rodzaju kursu (intensywny, super intensywny, łączony, itd.). Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub grup, informując studentów z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

10.Liczebność grup

Maksymalna liczba studentów w klasie to osiem osób. W razie konieczności szkoła zastrzega sobie jednak możliwość zwiększenia liczby studentów do dwunastu.

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmniejszenia czasu trwania zajęć o 25%, jeśli liczba osób w klasie będzie mniejsza niż pięć. W takim przypadku czas trwania zajęć zmniejszy się z 45 minut do 33,75 minut. Zasada ta stosuje się do wszystkich kursów z wyjątkiem zajęć prywatnych. Studenci nie otrzymają rekompensaty finansowej za zmniejszenie czasu trwania zajęć. Zarząd szkoły uzasadnia swoją decyzję tym, że studentom w mniejszej grupie zostanie poświęcone więcej uwagi ze strony nauczyciela. Szkoła zastrzega sobie prawo do poinformowania studentów o zmniejszeniu czasu trwania zajęć przed rozpoczęciem kursu lub w dowolnym momencie jego trwania.

11.Poziomy

Pierwszego dnia studenci piszą test sprawdzający poziom ich znajomości języka hiszpańskiego. Wówczas dyrektor akademicki przydziela studenta do odpowiedniej grupy i wyznacza harmonogram zajęć.

12.Ubezpieczenie

Oprócz ubezbieczenia zdrowotnego, od wypadków czy kradzieży szkoła zaleca także wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Student może wykupić polisę ubezpieczeniową w szkole.

13.Dni wolne

Málaga ¡Sí! jest otwarta cały rok z wyjątkiem świąt państwowych, regionalnych i lokalnych, nawet jeśli dwa święta przypadają na ten sam tydzień. Nie będzie zwrotów gotówki za odwołane zajęcia, ani rekompensaty w postaci dodatkowych lekcji. Oficjalny kalendarz świąt jest opublikowany jest na stronie www.malaga-si.es.

14.Obecność

Student nie ma prawa domagać się zwrotu gotówki, jeśli nie brał udziału w zajęciach. Studenci, uczestniczący w kursach długoterminowych, którzy zalegają z płatnościami muszą zapłacić pełną kwotę, nawet jeśli nie zamierzają ukończyć kursu.

15.Zakwaterowanie

Studenci, którzy zarezerwują pokój za pośrednictwem szkoły zostaną powiadomieni o adresie zamieszkania co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu. Málaga ¡Si! nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie w pobliżu szkoły. Zakwaterowanie jest indywidualne, co oznacza, że student nie może dzielić pokoju z innymi osobami,  które nie zapłaciły za pokój - ani z przyjaciółmi, ani z rodziną.

Studenci muszą zapłacić kaucję za klucze w wysokości 80 EUR. Pieniądze te zostaną zwrócone po ukończeniu kursu, lub zostaną wykorzystane na pokrycie szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lokalu.

Zakwaterowanie bez podjęcia kursu wynosi dodatkowo 90 EUR/tydzień

16.Obowiązki studenta

Student jest odpowiedzialny za wybór kursu i za obecność na zajęciach. Student zobowiązuje się regularnie przychodzić na lekcje, być punktualnym i aktywnie partycypować w zajęciach. W przypadku dużej liczby nieobecności lub zachowania, które uniemożliwia właściwe prowadzenie lekcji Málaga ¡Sí! zastrzega sobie prawo do usunięcia studenta z kursu. W takiej sytuacji nie będzie zwrotów pieniędzy, ani innej rekompensaty. Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu, student powinien uczestniczyć minimalnie w 80% zajęć. 

17.Zakwaterowanie

- Studenci, którzy rezerwują zakwaterowanie w mieszkaniach dzielonych lub rezydencji studenckiej muszą przywieźć własne ręczniki i pościel. Jednakże szkoła może zapewnić nową pościel za 25 EUR.
- Studenci są odpowiedzialni za utrzymywanie porządku w mieszkaniu/rezydencji studenckiej. W razie konieczności szkoła może zapewnić sprzątanie wspólnych części mieszkania raz w tygodniu. 
- Studenci mieszkający u rodzin są zobowiązani do sprzątania swoich pokoi. 
- Studenci mieszkający u rodzin mogą korzystać z pralki raz w tygodniu. W każdym mieszkaniu studenckim oraz w rezydencji studenckiej znajduje się pralka.
-Zameldowanie odbywa się po godzinie 12.00 w niedzielę, a wymeldowanie przed godziną 12.00 w ostatnią sobotę pobytu. - Posiadanie zwierząt w miejscu zakwaterowania jest surowo zabronione. 
- Domy w Maladze nie mają centralnego ogrzewania. Studenci mogą wypożyczyć farelkę za 5 EUR za noc.
- Cena zakwaterowania zawiera opłaty za wodę, gaz i elektryczność. Opłata za ogrzewanie nie jest wliczona w cenę.
- Studenci mieszkający w mieszkaniach studenckich, w prywatnych apartamentach lub w rezydencji studenckiej muszą codziennie wynosić śmieci. 
- Urządzanie imprez, które mogłyby przeszkadzać innym lokatorom lub sąsiadom jest surowo zabronione.

18.Agencje

Studenci, którzy zapisują się na kurs poprzez agencję językową  powinni kosultować wszelkie kwestie związane ze zmianami lub rezygnacjami z przedstawicielami agencji. Porozumienie między trzema stronami (agencją, szkołą, studentem) musi zostać zawarte w formie pisemnej. Za zwroty gotówki w wyżej wymieniownych  przypadkach odpowiada agencja.

19.Prawa

Szkoła nie odpowiada za szkody poniesione w wyniku błędnych treści publikowanych przez osoby trzecie w jakichkolwiek materiałach drukowanych i na stronach internetowych lub za szkody poniesione z powodu okoliczności zewnętrznych. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, zawartości, warunków i cen programów w bieżącym roku, informując studentów z wyprzedzeniem.

Szkoła nie przyjmuje rozmów na koszt odbiorcy.

20.Rezygnacje

Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę wysłania faxu, e-maila lub datę stempla pocztowego.Kaucja w wysokości 90 EUR nie zostanie zwrócona w żadnym wypadku. Zwroty płatności, kóre zostały dokonane przed rozpoczęciem kursu zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

  • Na 30 dni przed rozpoczęciem kursu zostanie odjęte od kwoty 90 EUR,
  • Na 14 dni przed rozpoczęciem kursu zostanie odjęte 50% ceny kursu,
  • Na 7 dni przed rozpoczęciem kursu zostanie odjęte 75% ceny kursu,
  • Na 4 dni przed rozpoczęciem kursu nie dokonuje się zwrotów gotówki.

Po rozpoczęciu zajęć NIE ZWRACA SIĘ żadnych opłat za kurs i/lub za zakwaterowanie. Jeśli student nie zapłacił za kurs i/lub zakwaterowanie lub płatność została dokonana częściowo, będzie on musiał uregulować wszelkie zaległe płatności zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami. Zwroty płatności już dokonanych odbywać się będą zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej. Może zostać zwrócona kwota, która została wcześniej zapłacona.

Po rozpoczęciu kursu student nie ma prawa domagać się zwrotów gotówki za zajęcia, zakwaterowanie, czy inne usługi.

21.Zachowanie studenta

Student powinien mieć swiadomość, że sposób życia w Hiszpanii może różnić się od zwyczajów w jego kraju, dlatego powinien zachowywać się elastycznie i tolerancyjnie. Student zobowiązuje się przestrzegać zasad dobrego wychowania, prawa obowiązującego w państwie i zasad szkoły. W przypadku poważnych naruszeń dyscypliny, kradzieży, nadużywania alkoholu, używania narkotyków, itd. student może zostać wydalony nie tylko ze szkoły, ale również z kraju. Koszty podróży i koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim, które spowodowane zostały niewłaściwym zachowaniem studenta ponosi student, jego rodzice lub prawni opiekunowie.

22.Obowiązujące prawo. jurysdykcja

Obowiązujące prawo to prawo sądownictwa hiszpańskiego.

23.Zgoda

Uczestnictwo w zajęciach szkolnych oznacza, że bądź sami uczniowie, bądź ich rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku studentów poniżej 18 roku życia) zapoznali się z zasadami ogólnymi i w całości je akceptują.

24.Materiały marketingowe

Studenci wyrażają zgodę na publikacje swoich zdjęć oraz filmów wideo we wszystkich materiałach promocyjnych wykorzystywanych przez Idiomas ¡Sí! (strona internetowa, katalogi, facebook, youtube, etc.)

25.Obowiązywanie zasad ogólnych

Zasady ogólne obowiązują od 14 czerwca 2010 i zastępują wszystkie zasady wcześniej opublikowane w Internecie.