Chinese(ZH)
Twitter Facebook Youtube Flickr Ept

Voorwaarden

Afdrukken
1. Inschrijving

Vanaf het moment dat de school de inschrijving heeft bevestigd is het contract bindend.

2. Leeftijd

Voor de volwassenen programma's moeten de studenten minimaal 16 jaar oud zijn. Voor het Junior Programma (maximum leeftijd 17 jaar) moeten de studenten een toestemmingsformulier getekend door hun ouders of voogd inleveren om te kunnen deelnemen aan het programma.

3. Inschrijfbevestiging

Zodra wij het inschrijfformulier ontvangen zal je van ons een bevestiging ontvangen via e-mail (of via de post of fax) met een beschrijving van de cursus.

4. Programma

Bij het programma zijn de volgende diensten inbegrepen: cursus, accommodatie en overige diensten.

5. Borg

Wanneer de inschrijfbevestiging van Málaga Sí is ontvangen moet de student een borg van €90,00 betalen. Deze borg zal later op het eindbedrag in mindering worden gebracht.

6. Wijzigingen

Elke verandering na aanvang van de cursus kost €120,00. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk bij veranderingen aangaande een vermindering van het aantal gecontracteerde lesuren.
Er worden geen extra veranderingskosten in rekening gebracht wanneer de student besluit de cursus te verlengen of uit te breiden.

 
Verlenging van cursus en accommodatie
Na aanvang van de cursus hebben de studenten de mogelijkheid om hun cursus en/of accommodatie te verlengen. Om dit te bewerkstelligen zijn zij verplicht de school tenminste 1 week van tevoren op de hoogte te brengen.

7. Betaling

Het totaalbedrag moet uiterlijk op de eerste lesdag voor aanvang van de les worden betaald. Studenten die een lange termijn cursus hebben geboekt hebben de mogelijkheid om alles voor het eind van de eerste 4 weken te betalen. 

8. Tarieven

De prijzen op de website van de school hebben betrekking op het kalenderjaar. Voor reserveringen gemaakt met een einddatum in het volgende jaar worden de tarieven van het volgende jaar toegepast, mits deze al gepubliceerd zijn op de website.

9. Lestijden

De lessen kunnen plaatsvinden in de ochtend en in de middag. Dit is geheel afhankelijk van de roosterindeling gemaakt door de leraren en het type cursus (Intensief, super intensief, gecombineerd, etc).
De school behoudt zich het recht voor om te allen tijde de rooster te kunnen veranderen. De student zal hiervan op zijn minst een uur van tevoren over worden ingelicht.

10. Aantal leerlingen per klas

Het maximaal aantal leerlingen per groep is 8. De school behoudt zich het recht voor om het aantal leerlingen per groep uit te breiden tot 12 in het geval van organisatorische noodzaak.
De school behoudt zich het recht voor om de lestijd met 25% in te korten, van 45 minuten tot 33,75 minuten, wanneer de groep bestaat uit minder dan 5 studenten. Dit is van toepassing op alle groepscursussen maar geldt niet voor de privélessen. Er is in dit geval geen restitutie van lesgeld mogelijk. 
Het management van de school past deze regel toe omdat de student in kleinere groep door meer persoonlijke aandacht sneller leert.

De school behoudt zich het recht voor om de student voor aanvang van de les, of op elk willekeurig moment gedurende de cursus, te informeren over het inkorten van de lestijd.

11.Niveaus

Alle studenten moeten een test afnemen zodat de leraren kunnen bepalen wat hun niveau is. Gebaseerd op de uitkomst van de test worden op de eerste lesdag de groepsindelingen en roosters gemaakt.

12.Verzekering

De school raadt de studenten aan om zowel een annuleringsverzekering als een repatriëringverzekering af te sluiten. Tevens is het verstandig om je te verzekeren tegen ongelukken en diefstal. Daarnaast zijn er ook veel studenten die een gezondheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
De studenten kunnen op school een studentenpolis afsluiten.

13.Nationale feestdagen

Op nationale, regionale en lokale feestdagen is de school gesloten. Hiertegen kan niet in bezwaar worden getreden. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijkheid.

14. Aanwezigheid

Er is geen mogelijkheid tot restitutie van lesgeld wanneer een student niet deelneemt aan alle lessen. Het is tevens onmogelijk om hiervoor vervangende lesuren aan te vragen.

Studenten van lange termijn cursussen met een gespreide betaling, die de cursus niet zullen afmaken, moeten alsnog het gehele bedrag betalen.

15. Accommodatie

Studenten die via de school ook hun accommodatie boeken zullen op zijn laatst een week voor aanvang van de cursus de informatie betreffende hun accommodatie ontvangen.De school garandeert niet dat de accommodatie dicht bij de school zal zijn.
De gereserveerde accommodatie is voor één persoon. Het is niet toegestaan om de gereserveerde kamer te delen met vrienden, familie of iemand anders.

Sleutels
De student moet op de eerste lesdag €80,00 borg betalen voor het ontvangen van de sleutels. Indien aan het eind van het verblijf van de student de accommodatie in dezelfde staat wordt aangetroffen als bij aanvang van het verblijf zal de €80,00 worden gerestitueerd. 

16.Verplichtingen van de student

De student is zelf verantwoordelijk om bij de cursus aanwezig te zijn. De student is er tevens verantwoordelijk voor om een cursus te kiezen die goed past bij zijn of haar kwaliteiten. De student is verplicht om met regelmaat aan de cursus deel te nemen, op tijd te zijn en zich actief op te stellen tijdens de lessen. Mocht onregelmatige deelname aan de cursus of ander gedrag leiden tot verstoring van de lessen dan behoudt de school zich het recht voor om de student te schorsen. In dit geval is er geen restitutie van lesgeld mogelijk. 
De student moet voldoen aan een minimale aanwezigheidsplicht van 80% om het certificaat te ontvangen. 

17. Agentschappen

Voor de studenten die een cursus contracteren via een agentschap moeten alle zaken betreffende veranderingen en annuleringen overlegd worden met het betreffende agentschap. 
De overeenkomst tussen de drie partijen (agentschap, school en student) moet in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Het agentschap is de enige verantwoordelijke voor restitutie in de bovengenoemde gevallen.

18. Rechten

De school is niet verantwoordelijk voor schade of misverstanden veroorzaakt door fouten in schriftelijk promotie materiaal of op de website. 
Tevens behoudt de school zich het recht voor om gedurende het kalenderjaar informatie, inhoud, voorwaarden en prijzen van de programma’s te wijzigen, onder voorbehoud dat de studenten hiervan voortijdig op de hoogte worden gesteld.
De school accepteert geen collect calls.

19. Annuleringen

Elke annulering moet schriftelijk worden ingediend. De datum van binnenkomst bepaalt de annuleringsdatum.
Er is geen mogelijkheid tot restitutie van de €90,00 borg. Restitutie van lesgeld voor aanvang van de cursus gaat als volgt te werk:

  • 30 Dagen voor aanvang van de cursus. Een bedrag van €190,00 zal in rekening worden gebracht.
  • 14 Dagen voor aanvang van de cursus. 50% van het totaalbedrag zal in rekening worden gebracht.
  • 5 Dagen voor aanvang van de cursus. 75% van het totaalbedrag zal in rekening worden gebracht.
  • 4 Dagen voor aanvang van de cursus. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.

Vanaf de eerste lesdag is restitutie van betalingen gedaan voor lessen en accommodatie niet meer mogelijk.
Mocht de student nog niet de gehele betaling voldaan hebben, dan zal hij of zij dit moeten doen volgens de hierboven genoemde voorwaarden. De hierboven genoemde voorwaarden zijn van toepassing op het al betaalde bedrag.
Gebaseerd op de hierboven genoemde voorwaarden heeft de student na aanvang van de cursus geen recht op restitutie van betalingen gedaan voor de lessen, accommodatie en andere diensten.

20. Gedrag

De student moet er rekening mee houden dat de manier van leven in Spanje anders kan zijn dat in zijn of haar thuisland. Er wordt van de student een flexibele opstelling verwacht ten opzichte van deze culturele verschillen. De student is verplicht de normen, waarden en wetten van het land en tevens de regels op school te respecteren. 

In geval van wangedrag, diefstal, alcoholmisbruik, drugs of andere aanverwante zaken kan de student worden geschorst en in enkele gevallen zelfs het land uit worden gezet. De kosten voor de terugreis naar het thuisland, zowel als een eventuele schadevergoeding moeten betaald worden door de verantwoordelijke student, zijn of haar familie of voogd.

21. Rechtsgebied

De Spaanse wet is toepasbaar op alle hierboven genoemde regels. Malaga (Spanje) is het rechtsgebied.
 

22. Algemene voorwaarden

Deelname van de student aan een programma van de school betekent dat de student zelf, of de ouders (of voogd) van de student in het geval van minderjarigheid deze algemene voorwaarden hebben gelezen en daarmee akkoord gaan.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.

23.Herziening

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2008 en ontkrachten alle eerder online gepubliceerde voorwaarden.