Chinese(ZH)
Twitter Facebook Youtube Flickr Ept

Lärare & Metoder

Skriv ut

Alla våra lärare har lång erfarenhet och utbildning i att undervisa spanska för utländska studenter. Med stor pedagogisk skicklighet gör våra lärare stora ansträngningar för att anpassa sin undervisning för att passa individuella behov och se till att du får exakt den utbildning du behöver. Skolans läromedel är moderna och har godkänts av det spanska utbildningsdepartementet.

Våra Metoder

Att lära sig ett främmande språk är en aktiv process som till stor del beror på elevens personliga situation, hans eller hennes motivation, hängivenhet för att studera, hur mycket tid han eller hon ägnar åt det nya språket, och sist men inte minst, undervisningsmiljön under kursens gång. 

Málaga Si erbjuder eleven höga personliga och tekniska resurser utöver den erfarenhet vi har fått av mer än tio år som undervisning av spanska i vår verksamhet. 

Vi är övertygade om att resultatet av att lyckas lära sig ett nytt språk är ett direkt resultat av ett nära samarbete mellan lärare och elev. Läraren måste alltid vara tillgängliga för de studerande som en resurs och stöd i elevens dagliga arbete. Det krävs en balans mellan djupgående studier i det nya språket och dess tillämpning i konkreta situationer. Lärandet utvecklas under en ständig dialektisk process genom upprepade försök att skapa verklighetstrogna språkliga situationer. 
Framgång garanteras!